GDPR

 

1.      Site-ul flamour.ro asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR.

2.      Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3.      Site-ul flamour.ro are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o dată ce acestia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și adresa fizică.

4.      Aceste date personale colectate de către site sunt stocate în conditii de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site (livrare și facturare), precum și în scop statistic sau de marketing.

5.      Societatea primește date personale precum nume, prenume, email, număr de telefon, adresa fizică și colaborează cu Google Analytics, Google AdWords, MailChimp si Facebook Ads, pentru livrarea de anunțuri puclicitare (reclame) în scop de marketing.

6.      Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

7.       Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioada nelimitata doar în scop statistic/de marketing.

8.       Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

9.       Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

10.   Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR. (Dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorul/Clientulare dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).

11.  Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la  datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

12.  În orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri.

17. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

18. Politica cookie este definită și detaliata printr-o pagină separată și se poate vizualiza accesând link-ul “Politica de Cookies”

19.    Cu privire la  maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum și de a introduce o cale de atac judiciară.